woensdag 13 april 2016

Leef jezelf!Weet je wat zo merkwaardig is? Iedereen is het erover eens dat je het meest gelukkig bent als je helemaal jezelf kunt zijn. En dat je het best presteert als je jezelf trouw kunt blijven. Maar waarom doen we dit dan in ons dagelijks werk niet? Waarom gedragen we ons in een zakelijke omgeving anders, kleden we ons anders, spreken we anders, gaan we anders met mensen om dan wanneer we in onze privé-omgeving zijn? En toch zijn we steeds dezelfde individu. Waarom blijven we niet onszelf als dat een win-win oplevert voor je organisatie en jou als individu?
Wij hebben dat onderzocht en ontdekt, dat jezelf blijven een belangrijke succesfactor is, maar dat we niet zo precies weten hoe je dat doet. Welk gedrag hoort daarbij? Jezelf zijn leidt tot gedrag dat je brengt wat je nodig hebt om echt en volledig mens te zijn, gedrag dat je intrinsieke behoeften vervult. Om dergelijk gedrag mogelijk te maken is het nodig die behoeften te kennen, te weten wat iemand nodig heeft. Dat betekent, dat erover gesproken moet kunnen worden, dat we kunnen en durven aangeven wat we nodig hebben. En dat noemen we openhartigheid, openhartig zijn over wat we nodig hebben om mens te zijn en te blijven.

Dus, openhartigheid leidt tot meer individueel geluk en beter functionerende organisaties met betere bedrijfsresultaten als gevolg. Dit hebben we verder onderzocht om antwoord te krijgen op de vragen hoe je dat dan doet en wat dat vervolgens precies kan opleveren. Zo ontdekten we dat met openhartigheid nog veel meer is te bereiken dan individueel geluk en betere bedrijfsresultaten, mits op een heel specifieke manier wordt omgegaan met menselijke behoeften. Zo ontstond het concept, dat openhartigheid, focus op menselijke behoeften, presenteert als sleutel voor succesvolle organisatieverandering. Wij zien dat als een essentiële aanvulling op de traditionele benaderingen waarin met oog voor de menselijke factor vooral wordt gefocust op verbetering van processen, organisatiestructuren. En dit concept vormt nu de kern van onze dienstverlening. Het gaat over het “waarom” van ons gedrag. Waarom doen we wat we doen en kan dat ook anders?

Het concept “Openhartigheid” is verbluffend eenvoudig, voor iedereen herkenbaar en altijd toepasbaar. Ons motto daarbij is:
LEEF JEZELF!


  
Zie ook: www.openhartigheid.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten