dinsdag 14 juni 2016

Wat is een menselijke maat?

Er wordt veel gepubliceerd over de menselijke maat en het effect op bedrijfsresultaat. Is RESULTAAT doel of gevolg van de MENSELIJKE MAAT? Voor mij geldt het laatste en dan is de vraag die zich aandient: “Wat is die menselijke maat?”. Voor mij is iets naar menselijke maat, als het brengt wat een mens nodig heeft. Maar wat is dat? Er zijn zoveel verschillende individuen, van top-graaiers tot aarts-altruïsten. Wie bepaalt dan wat de menselijke maat is?
Als de menselijke maat wordt bepaald door de zin die iets heeft voor mensen, zou je m.i. moeten zoeken naar een begrip dat voor iedereen geldt. Marshall Rosenberg heeft dat al in de 60-er jaren ontwikkeld in zijn Non-Violent Communication. Hij presenteert daar basisbehoeften als dè drijfveer van mensen bij alles wat ze willen en doen. Basisbehoeften zijn niet materiële behoeften als inkomen of bezittingen, maar algemeen menselijk behoeften als bijvoorbeeld ordening, bescherming, leren/groeien, ertoe doen, ergens bij horen. Dat zijn dieper liggende behoeften die ieder mens herkent, zij het dat die bij elk mens in verschillende mate actief zijn. En daarmee verschilt ook het effect ervan op de MENSELIJKE MAAT.
Veranderaars, managers en medewerkers kunnen met benoemen en erkennen van elkaars basisbehoeften samenwerken aan de ontwikkeling van organisaties. En dan komen ze tot een resultaat waarin iedereen iets krijgt dat hij intrinsiek nodig heeft. Als zingeving bepaald wordt door de mate waarin basisbehoeften vervuld worden, wordt de menselijke maat beter bereikt, naarmate er meer basisbehoeften van zoveel mogelijk mensen vervuld worden.
Een noodzakelijke voorwaarde voor zo’n aanpak is, dat menselijke basisbehoeften bekend en bespreekbaar zijn. En dat is in de organisaties van vandaag allerminst het geval. Daarom is het essentieel om basisbehoeften in gesprekken mee te nemen. Het is mijn ervaring, dat het heel goed te leren is om in de zakelijke omgeving over basisbehoeften te communiceren. En het effect van zo’n openhartige houding is RESULTAAT, en wel zonder dat daarop expliciet is gestuurd.

Zie ook www.openhartigheid.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten